Burza w matrixie
   
Burza w matrixie.... Pierwszy poważny objaw znużenia załóg gadżetami serwowanymi przez armatora odnotowaliśmy na początku drugiego kwartału 2007 roku. Objawił on się e – mailową burzą w postaci licznych petycji i żądań. Gadżet Wielkanocny przestał działać i do siedzib armatora i związków zawodowych napłynęły żądania urealnienia – urynkowienia naszych marynarskich zarobków. Zaprezentowana przez przeze mnie poniżej grupa e – maili załogowo – kapitańskich, została wybrana losowo. Załogi, których e –maile nie znalazły się tej grupie chciałbym niniejszym przeprosić oraz stwierdzić, że wszystkie ich żądania są zawarte w przytoczonych niżej teleksach ze statków. Ponadto chcąc oddać atmosferę tego morskiego matrixu starałem się nie wnosić żadnych poprawek do treści e –maili, poza spolszczeniem części tekstów, ograniczonym jednak do wpisania polskich czcionek. Część z tych e –maili opatrzyłem również swoim komentarzem: /.../ Apel załogi m/s Iryda ,,Zwracamy się do wszystkich statków o zajęcie stanowiska i poparcie nas w kwestii obniżki naszych realnych zarobków: Dot: dramatycznie spadających realnych zarobków załóg spowodowanych spadkiem kursu dolara. Cala załoga naszego statku na zebraniu załogowym w dniu 24.04.2007 zgodnie zwraca się z apelem do Dyrekcji Polskiej Żeglugi Morskiej i wszystkich Związków Zawodowych o zmianę w systemie plac dającą trwałą stałą rekompensatę realnie spadających naszych zarobków otrzymywanych w dolarach amerykańskich spowodowanych drastycznym spadkiem kursu USD do PLN. Mówiąc krótko kurs USD w ciągu ostatnich lat spadł z 4,2-4,6 PLN/USD do poziomu około 2,70 PLN/USD. Biorąc do tego podwyżki cen w tym czasie artykułów na polskim rynku uważamy, że spadla siła nabywcza naszych pensji o 50%. Dlatego pilnie apelujemy o wprowadzenie zmian w systemie płac rekompensujących nasze straty. Jednym z rozwiązań mogłoby być wypłacanie tych samych pensji ale w Euro choćby z tego względu, że Polska wkrótce wejdzie do strefy Euro, a więc walutą obiegową będzie Euro. Zrekompensowałoby to nam tylko w pewnym stopniu straty jakie ponosimy przy wypłatach kolejnych pensji. Proszę zrozumieć, że my się nie domagamy podwyżki, a tylko utrzymania pensji na ustalonym wcześniej poziomie. Liczymy na zrozumienie i pozytywna reakcje. Delegat Załogowy'' From: "P-Listopadowy" ; ; Jerzy.Sieradzan@polsteam.com.pl Ireneusz.Gowin@polsteam.com.pl;hermannh@polsteam.com.pl>;; ; pzmsolidarnosc@neostrada.pl; Sent: Friday, April 27, 2007 8:18 AM Subject: dot: apelu w sprawie problemu spadku naszych realnych plac dzień dobry Załoga m/s Warta w pełni zgadza się ze stwierdzeniami zawartymi w apelu członków załogi m/s Iryda, wystosowanym do Dyrekcji Polskiej Żeglugi Morskiej. Silny spadek kursu dolara w ostatnich miesiącach/ latach drastycznie obniżył nasze realne place, powodując zubożenie materialne rodzin marynarskich. Ostatnio wykonane ruchy placowe i socjalne tylko w małym stopniu zmniejszają dalsze pogłębianie się spadku naszych dochodów. W związku ze stałą tendencją umacniania się złotego i spadku wartości dolara usd, Dyrekcja PZM powinna podjąć dialog ze Związkami Zawodowymi w celu wypracowania sposobu i środków, które zahamowałby dalsza degradacje naszych zarobków. Brak właściwych działań ze strony Armatora zapewniających urealnienie naszych płac, powodować będzie dalszą niepotrzebną frustracje, napięcia i pogorszenie( i tak już niedobrej) atmosfery na statkach związanej z powyższą sytuacja. delegat załogowy i załoga m/s Warta Jak widać, z powyższych tekstów pracownicy morscy Polskiej Żeglugi Morskiej ograniczają swoje żądania płacowe jedynie do urealnienia pensji, nie zaś do aktualnej – rynkowej wartości ich pracy. Zauważają oni jednak, że doraźne działania Kierownictwa Firmy niczego praktycznie nie zmieniają w ich sytuacji. Krótkotrwały zastrzyk przeciwbólowy, wbrew reklamie nie likwiduje bowiem, źródła bólu, lecz jedynie łagodzi jego skutki. Przy czym dłuższe korzystanie z tego typy środków uzależnia, a kolejne dawki tego płacowego „nurofenu – forte” muszą być /by przyniosły choć chwilową ulgę/ coraz większe! Widzą to załogi poddawane tej „marchewkowej” terapii wysuwając żądania budowy system działającego na przyczyny, nie zaś jedynie skutki: From: NIDA "Master" To:;;; Cc:; ; Sent: Friday, April 27, 2007 12:14 AM Subject: Nida - Re: Obnizka kursu dolara powodem naszych niskich pensji. W odpowiedzi na apel załogi statku ,,IRYDA" dot. zajęcia stanowiska w kwestii podwyżek naszych realnych zarobków załoga statku ,,NIDA" w pełni popiera proponowane zmiany tj. 1.zmianę systemu płac rekompensujący słaby kurs dolara 2.wypłatę naszych obecnych pensji w Euro. Wprowadzenie w/w zmian jest konieczne, aby otrzymywać uczciwe zarobki za naszą ciężką i niebezpieczną prace z dala od domu i Rodzin, aby zatrzymać postępującą degradację naszego zawodu. Prosimy Dyrekcję oraz Związki Zawodowe działające przy PŻM o jak najpilniejsze i poważne potraktowanie apelu załóg pływających. W imieniu Załogi m/v Nida Delegat Załogowy From: ISADORA "Sobol Stanislaw" To: ; Cc: ; ; Sent: Thursday, April 26, 2007 3:32 PM Subject: Isadora W odezwie na pismo ze statku Iryda. Na Isadorze w dn. 25.04 odbyło się zebranie załogi, Wszyscy członkowie załogi jednogłośnie poparli projekt zgłoszony przez Irydę. Jednocześnie przypominamy, że gdy w 1998 roku firma nasza znalazła się w głębokim kryzysie to wyjście z dołka odbywało się na naszych barkach, to my mięliśmy opóźnienia w wypłatach, to my musieliśmy zaciągać kredyty, a później je spłacać aby przeżyć. Teraz role się odwróciły i oczekujemy zrozumienia ze strony dyrekcji. Będzie to tez z korzyścią dla PZM-u gdyż zwiększy się liczba chętnych do pracy. Dlaczego ktoś ma poświęcać życie rodzinne skoro na ladzie zarobi te same pieniądze a w dodatku ma zapewnione wszystkie osłony socjalne? Druga sprawa to ubezpieczenia emerytalno-rentowe, Nie potrafimy zrozumieć dlaczego dodatek w kwocie 100 USD jest wypłacany tylko w okresie zaokrętowania? Nie dość, ze nie wystarcza to na opłacenie nawet jednej składki, to czy na urlopie po zakończeniu rejsu ubezpieczenie nam się nie należy? Powoli jesteśmy odsuwani od firmy. Jedyny kontakt to odprawa w dniu zamustrowania. Nie jesteśmy informowani o polityce firmy, o jej sukcesach ani porażkach. Coraz mniej czujemy się związani PŻM-em. Jesteśmy w większości pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony, od wielu lat związanymi z PŻM-em a traktuje się nas jak zatrudnionych na jeden kontrakt i do widzenia. Podejrzewamy, ze na skutek protestu p.Maciejewicza sfinalizowanie tzw. Ustawy Żeglarskiej też się opóźni w czasie i za parę lat gdy pracownicy biura będą na zasłużonych emeryturach marynarze będą stać w kolejkach doOpieki Społecznej po zapomogi, bo nie będą mieli prawa do pomostowi - nie opłacali ZUS-u bo z czego. PZM to nie tylko Pazim i statki ale to przede wszystkim ludzie, którzy zrezygnowali właściwie z życia aby dąć utrzymanie swoim rodzinom . Niestety wskaźniki ekonomiczne przesłaniają oczy kolejnym dyrektorom. Pan Brzezicki zwolnił ok. 3,5 tys. ludzi, Czy zasługuje na miano człowieka czy to raczej maszyna licząca ? Wychodzi na to ze liczą się tylko i wyłącznie pieniądze, tylko kto z nich będzie korzystał ? Na pewno nie ci co je w wielkim trudzie wypracowali. Na statki będą mustrowali Chińczycy bo Filipin, Ukraińcy, Rosjanie już mają równe lub wyższe stawki u innych armatorów. Załoga statku Isadora I tu kilka słów komentarza. Powyższy tekst, obok niewątpliwie słusznych żądań zawiera w sobie szereg sprzeczności wykluczających, gdyby przyszło do realizacji krok po kroku wniosków w nim zawartych, te słuszne postulaty. Mamy tu do czynienia z przedłużeniem stanu wynikającego z prania mózgów jakiego dokonał, w czasach swego dyrektorowania w PŻM, Pan Paweł Brzezicki. Niestety to pranie mózgów, tym razem w wykonaniu jednego ze związków zawodowych trwa nadal. I słuszna uwaga, o wyrzuceniu na przysłowiową plażę blisko 4 000 pracowników przez nie potrafiącego znaleźć się na rynku byłego dyrektora naczelnego, wraz ze spostrzeżeniem, iż miejsca polskich marynarzy są zagrożone przez inne nacje giną w postaci nadziei na rozwiązanie problemu za pomocą Nowej Ustawy Żeglarskiej. Do tego formułuje się błędny wniosek, że protesty szefa Morskiej Solidarności oddalają od nas od uzyskania godziwych warunków pracy i płacy pod narodową banderą. Nie jest moim zadaniem komentowanie działań stricte politycznych, lecz w przypadku podstawowych spraw marynarskich jestem do tego niejako przymuszony. Ustawa Żeglarska /aktualny projekt/ miała, w swych założeniach stanowić Kodeks Marynarza. Niestety w wersji przedstawionej przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, w koalicji z LPR i „Samoobroną” byłby to dość swoisty Kodeks Pracodawcy Morskiego. Warunki pracy i płacy zaproponowane przez Ministra /obecnie byłego/ Gospodarki Morskiej wprost zrealizowałyby przewidywania Załogi „Isadory” o zajęciu ich miejsc pracy przez inne nacje. Ubezpieczenia społeczne, w wersji rządowej sprowadzały emeryturę marynarza do kwoty 180 – 195 złotych na rękę! A zauważony przez Załogę fakt odsuwania jej od spraw przedsiębiorstwa zostałby ustawowo usankcjonowany poprzez likwidację stałego zatrudnienia. Marynarze zatrudniani by byli, wg projektu ustawy na kontrakt lub jedynie jedną podróż!!! Czyż zatem należy ten projekt popierać, czy też przeciw niemu protestować?! Dzisiaj po zmianach w Rządzie RP warto byłoby by niektórzy związkowcy przypomnieli sobie, jak to na odprawach załóg gloryfikowali działania byłego już Ministra Gospodarki Morskiej, względnie też mówili o wspaniałych perspektywach Morskiej Rzeczypospolitej pod rządami wybranego dwa lata temu gabinetu. Niestety, tradycyjnie już i to niezależnie od koloru ekip rządzących, bądź też zajmowanej przez nich strony w parlamencie sprawy morskie jedynie zagrzmiały, zaszumiały i odpłynęły... Odpłynęły z Wiejskiej w Warszawie, lecz nie z placu Rodła w Szczecinie: From: "Danuta" To: Sent: Thursday, April 26, 2007 1:10 PM Subject: m/v Danuta – place Pan Dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej Pan Przewodniczący Rady pracowniczej Panowie Przewodniczący Związków Zawodowych działających w PZM Załoga statku m/v DANUTA zwraca siê z prośba do Dyrekcji Polskiej Żeglugi Morskiej oraz wszystkich Związków Zawodowych działających w PZM o wzajemne wynegocjowanie takich zmian systemowych w sposobie naliczania plac załóg pływających które powstrzymałyby nieustanny spadek naszych realnych zarobków w przeliczeniu na złotówki. Choć pracujemy i zarabiamy "za granicą" to wraz z naszymi rodzinami żyjemy i wydajemy zarobione pieniądze w kraju. Ostatnio wprowadzone minimalne podwyżki pensji nie równoważą spadku realnych dochodów naszych rodzin. Przykładowo, biorąc za podstawę wyliczeñ zarobek 1500$ i zmianę kursu USD do PLN z 3,50 na 2,70 otrzymujemy spadek zarobku w PLN aż o 1200zl, co stanowi 23% kwoty wyjściowej. Długoterminowe prognozy ekonomiczne również nie są optymistyczne z naszego marynarskiego punktu widzenia, a wręcz przewidują ewentualność dalszego spadku wartości USD. Uprzejmie prosimy więc o poważne i uczciwe rozpatrzenie naszej prośby. Pracujemy dalej z zaangażowaniem oczekując odpowiedzi na nasz postulat. z upoważnienia Załogi m/v DANUTA Delegat Załogowy> Mirosław Skrzyszewski From: Uniwersytet Śląski "u-slaski" To: Cc: ; Sent: Wednesday, April 25, 2007 12:00 PM Subject: Obnizka kursu dolara powodem naszych niskich pensji. Dzień Dobry Dot: Dramatycznie spadających realnych zarobków załóg spowodowanych spadkiem kursu dolara. Cala załoga naszego statku na zebraniu załogowym w dniu 25.04.2007 zgodnie zwraca się z apelem do Dyrekcji Polskiej Żeglugi Morskiej i wszystkich Związków Zawodowych o zmianę w systemie plac dająca trwała stała rekompensatę realnie spadających naszych zarobków otrzymywanych w dolarach amerykańskich spowodowanych drastycznym spadkiem kursu USD do PLN. Mówiąc krotko kurs USD w ciągu ostatnich lat spadł z 4,2-4,6 PLN/USD do poziomu około 2,70 PLN/USD. Biorąc do tego podwyżki cen w tym czasie na polskim rynku uważamy, że spadla siła nabywcza naszych pensji o 50%. Dlatego pilnie apelujemy o wprowadzenie zmian w systemie plac rekompensujących nasze straty. Jednym z rozwiązań mogłoby być wypłacanie tych samych pensji ale w Euro choćby z tego względu, że Polska wkrótce wejdzie do strefy Euro, a więc waluta obiegowa będzie Euro, albo ustalenie naszych pensji w PLN, a wypłacanie w USD wg bieżącego kursu bankowego. Zrekompensowałoby to nam straty jakie ponosimy przy wypłatach kolejnych pensji. Proszę zrozumieć, że my nie domagamy się podwyżki, a tylko utrzymania pensji na ustalonym wcześniej poziomie. Pozdrawiamy. Delegat Zalogowy-Z.Kostrubiec/kpt-R.Sznabel From: "Orla" To: ; Cc: Sent: Tuesday, April 17, 2007 1:19 AM Subject: Apel z m/v Orla Na morzu 14.04.2007 r. NSZZ Solidarność PZM ZZ Marynarzy PZM Załoga statku Orla zwraca się z apelem do Związków zawodowych działających przy PŻM o przedstawienie poniżej opisanej sprawy Radzie Pracowniczej i Dyrekcji PP PŻM w Szczecinie oraz reprezentowanie naszych interesów wobec w/w. Ze względu na spadek kursu dolara do złotego, załogi pływające na statkach naszego Armatora realnie zarabiają coraz mniej, co pogarsza ich sytuacje materialna. Domagamy się poważnych podwyżek regulujących straty poniesione przez spadek wartości dolara ( trzy lata temu 1 USD = 3,85 zł ). Apelujemy do Związków zawodowych aby reprezentowały nasze stanowisko w w/w sprawie. My przez ponad 5 lat pomagaliśmy Armatorowi w trudnej sytuacji, tak teraz liczymy na zrozumienie Armatora naszych problemów. Apelujemy o pilne konsultacje miedzyzwiązkowe i zaprezentowanie w/w problemu Radzie Pracowniczej i Dyrekcji PZM oraz reprezentowanie wobec w/w naszych interesów. w imieniu załogi podpisał Delegat załogowy R. Szulc ms Gardno Neapol, 23.04.2007r. NSZZ „Solidarność” Związek Zawodowy Marynarzy PŻM Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów Rada Pracownicza PŻM Szef Biura Personalno-Administracyjnego W dniu 22 kwietnia na statku „Gardno” odbyło się zebranie załogowe. Było ono bardzo burzliwe. Padały różne pytania i głosy dotyczące uposażenia pracowników morskich naszego przedsiębiorstwa. Po analizie powyższych głosów, głównym problemem był spadek realnych zarobków o 40% w porównaniu z 2003r., spowodowanych bardzo niskim kursem dolara wobec złotego i brakiem podwyżek poborów nawet tych, które powinny uwzględnić inflację krajową. Następną sprawą poruszaną podczas zebrania była „składka ZUS”. Dodatek w wysokości 100$ nie wystarcza na pokrycie nawet tej najniższej składki ubezpieczenia. Ponadto trzeba ją opłacać przez cały rok, a nie tylko w okresie zaokrętowania. Pojawiły się też głosy odnośnie dodatku za przewozy ładunków szkodliwych (np. siarka). Padła propozycja, aby wzorem lat ubiegłych stosować zasadę 20% basic za okres przewozu ładunku szkodliwego. Znając sytuację marynarzy pracujących u obcych armatorów europejskich, załoga wysunęła wniosek, aby pobory były wypłacane w euro w przeliczeniu 1 do 1, co stanowiłoby małe zbliżenie się do zarobków sprzed 4 lat, a na urlopie bezpłatnym (po wyokrętowaniu) marynarz otrzymywał również wynagrodzenie, przynajmniej w wysokości basic-u tak, jak jest to u większości liczących się armatorów. Z biuletynów informacyjnych z 2006 r załogi dowiedziały się o podjętych rozmowach w sprawie podwyżek płac (nie mylić z wcześniej zatwierdzonymi regulacjami płac, rozłożonymi na 2006 i 2007 rok i wymuszonymi przez ITF). Do obecnej chwili nie znamy wyników tych ustaleń. Uważamy, iż dalsze utrzymywanie tak niskich wynagrodzeń, grozi załamaniem się sytuacji kadrowej (średnia wieku załóg wynosi około 50 lat), a młodzi ludzie wobec wyżej wymienionych problemów, podejmują pracę u obcych armatorów. Mamy nadzieję, że odpowiedź na nasze postulaty i sugestie zostanie nam przekazana na łamach biuletynu związkowego lub „Bryza” oraz, że zostaną spełnione jeszcze w tym roku nasze oczekiwania. załoga statku „Gardno” From: "Bataliony Chłopskie" To: Sent: Friday, April 27, 2007 2:10 PM Subject: Fwd: place Dzień dobry Cala załoga naszego statku na zebraniu załogowym w dniu 25.04.2007 zdecydowanie poparła postulaty załogi mv Iryda dotyczące podwyżek/ wypłacania pensji w Euro w celu przywrócenia realnej siły nabywczej naszych zarobków - od kilku lat wyraźnie zmniejszanej stale dołującym kursem USD. Jednocześnie postulujemy o podwyższenie stawki żywieniowej - ceny rosną a korekty nie było od lat Pozdrowienia Załoga mv Bataliony Chłopskie From: "DORINE" To: Sent: Sunday, April 29, 2007 6:35 PM Nawiązując do e-maila otrzymanego ze statku M/S "Iryda" w dniu 24.04.2007, załoga mv Dorine w pełni popieramy propozycje zmiany w systemie plac rekompensujące nasze straty wynikające ze spadku kursu dolara do złotówki. Prosimy o poinformowanie wszystkie zainteresowane strony. -pozostałe Związki Zawodowe przy PZM -Rada Pracownicza PZM Z pozdrowieniami załoga M/S "Dorine" From: "isolda" To: ; Sent: Saturday, April 28, 2007 4:17 PM Subject: Obnizka kursu dolara powodem naszych niskich pensji. Dzień Dobry Cala załoga naszego statku na zebraniu załogowym w dniu 26.04.2007 zgodnie zwraca się z apelem do Dyrekcji Polskiej Żeglugi Morskiej i wszystkich Związków Zawodowych o zmianę w systemie plac dająca trwała stała rekompensatę realnie spadających naszych zarobków otrzymywanych w dolarach amerykańskich spowodowanych drastycznym spadkiem kursu USD do PLN. Mówiąc krotko kurs USD w ciągu ostatnich lat spadł z 4,2-4,6 PLN/USD do poziomu około 2,70 PLN/USD. Biorąc do tego podwyżki cen w tym czasie artykułów na polskim rynku uważamy, że spadla siła nabywcza naszych pensji o 50%. Dlatego pilnie apelujemy o wprowadzenie zmian w systemie plac rekompensujących nasze straty. Jednym z rozwiązań mogłoby być wypłacanie tych samych pensji ale w Euro choćby z tego względu, że Polska wkrótce wejdzie do strefy Euro, a więc waluta obiegowa będzie Euro. Zrekompensowałoby to nam tylko w pewnym stopniu straty jakie ponosimy przy wypłatach kolejnych pensji. Prośże zrozumieć, że my się nie domagamy podwyżki, a tylko utrzymania pensji na ustalonym wcześniej poziomie. Liczymy na zrozumienie i pozytywna reakcje. Delegat Załogowy From: "huta-zgoda" To: Sent: Tuesday, May 01, 2007 12:54 PM Subject: HUTA ZGODA Za³oga statku m/s "HUTA ZGODA" zdecydowanie popiera postulat oraz argumenty załogi statku "IRYDA", w sprawie wypłaty wynagrodzeń pracownikom morskim w walucie EURO. Jednocześnie prosimy o rzeczową i merytoryczną odpowiedź, odpowiedzialnych za sprawy płac służb przedsiêbiorstwa, oraz zwi¹zków zawodowych, o krokach, które powinny byæ podjête i przeszkodach, które powinny byæ pokonane w celu spe³nienia naszych postulatów. Z poważaniem delegat załogowy m/s "HUTA ZGODA" From: "Powstaniec Styczniowy" To: Cc: ; Sent: Monday, April 30, 2007 3:35 PM TO: ZZM CC: ZZ PPZM CC: ZZ SOLIDARNOSC Dot: dramatycznie spadających realnych zarobków załóg spowodowanych spadkiem kursu dolara. Cala załoga naszego statku na zebraniu załogowym w dniu 29.04.2007 zgodnie popiera apel załogi ze statku IRYDA, oraz zwraca się z apelem do Dyrekcji Polskiej Żeglugi Morskiej i wszystkich Związków Zawodowych o zmianę w systemie plac dająca trwała stała rekompensatę realnie spadających naszych zarobków otrzymywanych w dolarach amerykańskich spowodowanych drastycznym spadkiem kursu USD do PLN. Mówiąc krotko kurs USD w ciągu ostatnich lat spadł z 4,2-4,6 PLN/USD do poziomu około 2,70 PLN/USD. Biorąc do tego podwyżki cen w tym czasie artykułów na polskim rynku uważamy że spadla siła nabywcza naszych pensji o 50%. Dlatego pilnie apelujemy o wprowadzenie zmian w systemie plac rekompensujących nasze straty. Jednym z rozwiązań mogłoby być wypłacanie tych samych pensji ale w Euro choćby z tego względu, ze Polska wkrótce wejdzie do strefy Euro, a wiec waluta obiegowa będzie Euro. Zrekompensowałoby to nam tylko w pewnym stopniu straty jakie ponosimy przy wypłatach kolejnych pensji. Proszę zrozumieć, że my się nie domagamy podwyżki, a tylko utrzymania pensji na ustalonym wcześniej poziomie. Doceniamy próbę rekompensaty jaka wprowadziła Dyrekcja w postaci bonusa w wysokości 100 USD na ubezpieczenia społeczne, jednak przy obecnym kursie kwota ta nie w pełni rekompensuje nawet minimalna opłatę na ZUS. Czujemy się pracownikami "drugiej kategorii" w naszym przedsiębiorstwie, ponieważ wszyscy pracownicy ładowi posiadają pełne zabezpieczenia społeczne i zdrowotne, a my otrzymujemy jedynie skromna rekompensatę - tylko w okresie zatrudnienia na statku. Liczymy na zrozumienie i pozytywna reakcje. Łączę pozdrowienia. Delegat Załogowy From: "Ziemia Zamojska" To: ; Sent: Monday, April 30, 2007 10:37 AM W związku z drastycznym spadkiem kursu dolara, popieramy słuszne postulaty załogi statku m/v "Iryda", dotyczące podwyżek dla załóg pływających. Obecna sytuacja w kraju, znaczeń podwyżki cen powodują, ze pensja nasza nie wystarcza na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i składek ZUS. W związku z powyższym na zebraniu załogowym, załóg m/v Ziemia Zamojska popiera postulat statku m/v Iryda. Delegat załogowy m/v Ziemia Zamojska Jan Kotowoda From: "Orleta-Lwowskie" To: Sent: Wednesday, May 02, 2007 11:30 AM Subject: Poparcie stanowiska związków ZALOGA STATKU "ORLETA LWOWSKIE" UDZIELA POPARCIA DZIALANIOM ZWIAZKU ZAWODOWEGO MARYNARZY W ROZMOWACH Z DYREKCJA PZM W SPRAWIE UREALNIENIA WYNAGRODZENIA ZA PRACE ZALOG PLYWAJACYCH. OD KILKU LAT WZROST KOSZTOW UTRZYMANIA I POGARSZAJACY SIE POZIOM ZYCIA RODZIN MARYNARSKICH SPOWODOWANY NISKIM KURSEM DOLARA SKUTKUJE TYM ,ZE PRACA W PZM STAJE SIE CORAZ MNIEJ ATRAKCYJNA FINANSOWO.OBSERWUJEMY STALY ODPLYW KADR DO OBCYCH ARMATOROW ORAZ BRAK ZAINTERESOWANIA LUDZI MLODYCH PODEJMOWANIEM PRACY W PZM. POLSKIE UCZELNIE MORSKIE NIESTETY KSZTALCA KADRY DLA ZAGRANICZNYCH ARMATOROW.UZDROWIC SYTUACJE MOZE JEDYNIE UREALNIENIE PLAC DO TAKIEGO POZIOMU ABY PRACA W PZM BYLA ATRAKCYJNA FINANSOWO. DELEGAT ZALOGI ANDRZEJ KUZMINSKI From: "Armia Ludowa" To: ; ; Sent: Tuesday, May 08, 2007 8:37 AM Subject: niski kurs dolara / rewaloryzacja pensji OSWIADCZENIE Załoga m/v "Armia Ludowa" w pełni popiera apel załogi m/v "Mira" z dnia 25.04.2007 o pilna rewaloryzacje plac w Naszym Przedsiębiorstwie w związku dramatycznie spadającym kursem dolara. Z pozdrowieniami: kpt T.Kijanka /del.zalog.G.Pankowski z załoga /.../ Matrix zaszumiał, lecz Neo się nie pojawił. Nie pojawił się również najmniejszy ślad działań właściciela /nominalnego, gdyż kwestii rzeczywistego status własności wszystkich przeflagowanych statków polskich – państwowych przedsiębiorstw armatorskich do chwili obecnej nie rozstrzygnięto/ przedsiębiorstwa – Państwa Polskiego świadczący o zainteresowaniu tegoż Państwa swoimi Obywatelami, swoim majątkiem i swoimi stratami wynikającymi chociażby ze spadku dochodów w sektorze transportu i rybołówstwa morskiego. A przecież powyższe, bynajmniej jeszcze nie urynkowione, e –maile załóg świadczą o rzeczywistej klęsce żywiołowej jaka dotknęła sporą /wliczając w to marynarskie rodziny grupę społeczeństwa. Może gdyby marynarze hodowali te dolary na działkach lub polach, to Rząd kolejnej RP przyznałby im rekompensaty, odszkodowania, zwolnienia z KRUS – pardon z ZUS itp. sztukaterie. Niestety oni jedynie pracują, a zatem ich głos nie bardzo wzrusza rządzących naszym krajem. A przecież jest to, w pewnym stopniu kwestia klęski urodzaju. Marynarze i „wygnani” za chlebem z kraju emigranci zarobkowi, „zalali” nasz kraj falą dewiz, która napędza rządowe sukcesy kolejnej RP. I gdyby, tak jak w przypadku rolników ustalić na te marynarskie i emigranckie „uprawy” ceny gwarantowane, to zapewne sytuacja wielu z nas, a także sytuacja wielu firm eksportowych /w tym PŻM, PŻB, DALMOR i EUROAFRYKA/ uległaby znaczącej poprawie. Oczywiście, to jedynie – nie całkiem żartobliwa – spekulacja rynkowa z podtekstem wybiórczego stosowania praw rynkowych i równych praw wszystkich obywateli zapisanych w naszej Konstytucji na naszym krajowym ryneczku. Mniej żartobliwy, tak w tonie, jak i skutkach pozostaje brak dbałości „Właściciela” o swój majątek oraz wtórujący mu brak zainteresowania Rząd swoimi Obywatelami w okresach pomiędzy wyborami, czyli w okresach sprawowania rządów przez zwycięskie ugrupowania... Skoro jednak rządzący milczą to chyba jednak pracodawcy winni zadziałać „ryneczkowo”, oczywiście jeśli na działania typowo rynkowe ich nie stać!


               O nas     Przynależność    Nasi partnerzy     Członkowie     Władze    "Morskie wieści"     Aktualności     Kontakt